Jan Kalenda

Jan Kalenda vystudoval obor sociologie a andragogika s profilací na řízení lidských zdrojů na UP Olomouc. V současnosti je docentem v oboru andragogika
na UTB ve Zlíně
... zobrazit celý text

Aleš Velísek

Aleš vystudoval obor Marketing na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a celý profesní život se pohybuje v oblasti řízení lidských zdrojů se zaměřením na strategii náboru, HR ... zobrazit celý text

Mise

Poskytovat profesionálům v oblasti lidských zdrojů aktuální, relevantní a přesné informace o mezinárodních novinkách a trendech ... zobrazit celý text

Vize

Stát se předním zdrojem poznatků a o lidských zdrojích a utvářet budoucnost lidských zdrojů tím, že budeme podporovat neustále vzdělávání a profesionální rozvoj.

Hodnoty

  • Věcnost
  • Odbornost
  • Aktuálnost
  • Aplikovatelnost