Aleš:

Často dostáváme od našich klientů a lidí z branže, kteří se tolik nevěnují analýzám aktuálního dění, otázku: “Co se teď děje nového a podstatného?” Proto se Tě zeptám, Honzo, zdali nyní začátkem roku vyšly nějaké zajímavé statistiky, které by mohly zaměstnavatele zajímat?

Honza:

Neangažovaní a připoutaní ke svému domovu

Začátek každého roku s sebou přináší výsledky mezinárodních srovnávacích šetření zaměřených na proměnu pracovních podmínek. Jedním z těch nejpodnětnějších a nejpropracovanějších je zpráva Gallupova ústavu ze Spojených států, která seznamuje s tím, jak v uplynulém roce zaměstnanci po celém světě prožívali svou práci a život (Gallup, 2022).

Zpráva je mimořádná v tom, že díky ní víme, i jaké bylo hodnocení pracovního života Čechů a Češek. V čem jsme celosvětově unikátní?

Je tomu ve dvou negativních aspektech, které příliš nenapomáhají efektivnímu fungování podniků: (1) (ne)angažovanosti v pracovním prostředí a (2) ochotě stěhovat se za prací.

Pracovní neangažovanost

Vysoce angažovaní zaměstnanci jsou do své práce doslova zamilovaní, chodí do ní rádi, realizují se v ní a jsou pyšní, že pro svého zaměstnavatele mohou pracovat. Naopak neangažovaní zaměstnanci jsou ke své práci lhostejní a svého zaměstnavatelé považují jen za prostředek výdělku na chleba. Když jde do tuhého, nečiní jim potíže nechat organizaci na holičkách.

Podle Gallupova ústavu je v případě České republiky pouze 16 % pracovníků angažovaných. Mezi muži a pracovníky přes padesát let je tomu dokonce ještě méně. V jejich případě je to jen každý desátý až jedenáctý. Pro srovnání, v USA a Kanadě je angažovaných pracovníků dvakrát větší. 

Z výzkumů (Buckingham, 2022) v oblasti organizačního chování přitom víme, že vysoká míra angažovanosti v práci, přispívá nejen k vyšší míře pracovního výkonu, silnější loajálnosti k zaměstnavateli, ale také k vyšší míře seberealizace a životní spokojenosti.

Všude dobře, doma nejlépe

Na to, že se Češi nechtějí stěhovat za prací, upozorňovali některé studie (Dvořáková, 2005) již před mnoha lety a zpravidla končily optimistickou úvahou, že to nová, kosmopolitnější, generace změní. Výsledky zprávy Gallupova ústavu v nás však zanechávají méně optimistický dojem. Jen 10 % zaměstnanců se plánuje v příštích 12 měsících přestěhovat z místa, kde žije, za prací. Čím je přitom osoba starší, tím méně je svolná k takové změně.

Pokud si tedy od nadcházejícího roku slibujete, že by se vám mohlo ve vašem kraji objevit více nových pracovníků z důvodu zajímavých nabídek právě od vaší společnosti, moc s tím nepočítejte. Nízká nezaměstnanost, vysoké ceny bydlení a silné vazby Čechů na místo, kde se jednou usadí, značně limitují jejich ochotu stěhovat se za prací, i když je nabídka lepší než ta, kterou právě mají.

Zdroje:

  1. Buckingham N. (2022). Love + Work. Boston: Harvard Business Review Press.
  2. Dvořáková, Z. (2005). Vliv změn světa práce na kvalitu života. Praha: VÚBP.
  3. Gallup (2022). State of the Global Workplace 2022 Report. The Voices of the World´s Employees. Washington: Gallup.

Užili jste si článek? Pokud ano, budeme rádi za sdílení.

Vaše komentáře

Napište svůj názor