Obecná reference
Aleš pro nás dlouhodobě školí témata náboru, organizace a efektivity práce, Time managementu, emoční inteligence, ale třeba i Mindfulness. Je to člověk z praxe, který rozumí byznysu i lidem. Díky svým zkušenostem z HR dokáže dobře vnímat potřeby cílové skupiny, a tak velmi efektivně rozvíjet znalosti a dovednosti jednotlivců i celých týmů. Aleš je profesionál s celostním vnímáním problému kdy velmi rychle dokáže najít podstatu a navrhnout paletu řešení. Vážím si jeho přístupu a těší mě s ním pracovat.
Konzultant: Aleš Velísek