Klientská reference
Pan Aleš Velísek, se aktivně podílel v rámci outplacementu ve společnosti Fatra, a.s. na účinné pomoci zaměstnancům, kteří se především v provozovně Chropyně, ocitli v obtížné životní situaci, v důsledku ztráty zaměstnání. Organizoval a podílel se na poskytování poradenství v oblasti pracovního práva, komunikaci s úřady práce v Kroměříži a ve Zlíně. Organizačně zajišťoval školení v otázkách hledání nového místa, psaní životopisu, cvičných výběrových rozhovorů, vedl kurzy, jak hledat informace o volných pracovních místech pomocí elektronických nástrojů na internetu a v databází úřadů práce. Jeho podíl na realizaci opatření outplacementu ve společnosti Fatra, a.s., významně přispěla k účinné podpoře a pomoci odcházejícímu zaměstnancům, ale zároveň pomohla i těm, kteří ve společnosti zůstali a lépe se se tak vyrovnali se zásadně změněnou situací a podmínkami práce. Jeho pomoc byla vedením společnosti vysoce ceněna.
Konzultant: Aleš Velísek