Školení reference
Pavel Vítek je skvělým lektorem s rozsáhlými znalostmi v oblasti IT, nových trendů a využití umělé inteligence. Jeho vědecký přístup k práci i životu je neuvěřitelně hloubavý, podpořený nejnovějšími výzkumy a reálnými příklady. Díky analytickému myšlení dokáže detailně rozebrat složité koncepty a prezentovat je jednoduchým a srozumitelným způsobem. Je schopen komunikovat s různými typy klientů a přizpůsobit se odlišným úrovním technických znalostí posluchačů. Celkově vzato, jeho vědecký přístup, analytické myšlení a sociální dovednosti ho staví do role odborníka, který umí motivovat, inspirovat své posluchače a podporovat je v pozitivních změnách v jejich životech.
Konzultant: Pavel Vítek