Deset nástrojů pro zlepšení informálního učení

Dozvíte se
– 10 nástrojů pro zlepšení informálního učení ve vaší organizaci.
– Tipy z praxe, jak to funguje jinde už nyní.

Informální učení v práci, aby dobře fungovalo, nemůže mít informální základy

Dozvíte se
– Zda může efektivně fungovat informální učení v organizaci „bez organizovaného řízení“.
– Jaké jsou typy organizačního prostředí a jak moc má vaše pracovní prostředí vliv na informální učení.
– Jak to děláme u nás ve firmě.

Kdy budu mít konečně čtyřhodinový pracovní týden?

Dozvíte se
– Proč je 4 denní pracovní týden pro většinu čechů nedosažitelnou záležitostí.
– Kolik procent Čechů by bylo ochotno být déle v práci výměnou za vyšší mzdu a naopak.
– Jakým způsobem se zavedení 4 denního pracovního týdne podepsalo na životním prostředí.

Šest faktorů, které ovlivňují úspěšné využití „microlearningu“ v podnikovém prostředí

Dozvíte se
– Jak doba covidová proměnila firemní vzdělávání.
– Které faktory úspěšně ovlivňují jeho zavedení do podnikového prostředí.
– Co je a není microlearning a aktuální tipy na microlearningové platformy.

Neangažovaní a připoutaní k domovu

Dozvíte se
– Co říkají poslední výzkumy o českých zaměstnancích.
– Jak moc jsou angažovaní a kolik z nich je ochotno se stěhovat za lepší prací.

Pět klíčových bariér k dalšímu vzdělávání 

Dozvíte se
– O unikátním českém výzkumu, který mapuje neochotu zaměstnanců se vzdělávat a co mohou zaměstnavatelé dělat pro to, aby to změnili.
– Jaké jsou překážky dalšího vzdělávání.
– 13 užitečných tipů z praxe, jak zefektivnit vzdělávání ve vaší organizaci.

Skutečně je mileniálům práce ukradená?

Dozvíte se
– Kolik vás stojí neangažovaný zaměstnanec a jak dosáhnout u vašich lidí větší angažovanosti.
– Proč mají mileniálové vyšší nároky a proč to vypadá, že je jim práce „ukradená“.
– V čem jsou mileniálové jiní a jak si zajistit „jejich věrnost“.

Co nejspolehlivěji mění lidské chování?

Dozvíte se
– Nejnovější vědecké poznatky o lidské motivaci a jak je využít v rámci stimulace chování vašich zaměstnanců.
– Jak přitáhnout zákazníky k opakovanému nákupu.
– Na co si dávat pozor při zavádění motivačních systémů a proč vynechat metodu cukru a biče.

Houževnatost jako klíč

Dozvíte se
– Jak rozeznat zaměstnance, kteří u vás vydrží a co je nejlepším prediktorem, který je vhodné posuzovat při výběru?
– Jak rozvíjet houževnatost u zaměstnanců a jak vypadá „houževnatá organizace“?
– Jak houževnatost měřit a na co se ptát lidí u pohovoru?

Dvojí ostří funkcionální blbosti

Dozvíte se
– Jaká je odvrácená stránka nadměrného využívání kritického myšlení v organizacích.
– Co dělat, aby vaši zaměstnanci nezpochybňovali „úplně všechno“?
– Co můžete začlenit do procesu rozhodování, abyste zvýšili jeho efektivitu a neproseděli u porad celý den?

Tři příčiny vzniku funkcionální blbosti

Dozvíte se
– Jak manažer pozná, že se chová jako „hlupák“ a jak tomu předcházet.
– Proč vám lidi neřeknou, že se chystáte udělat strašlivou chybu a jak v organizaci podporovat kulturu otevřenosti?
– Tipy na to jak si vytvořit užitečné rituály, zvýšit efektivitu a snížit riziko špatného rozhodnutí.

Když organizace hloupne: Tři formy funkcionální blbosti

Dozvíte se
– Jaká rozhodnutí vedou ke ztrátě firemních peněz a jak tomu zamezit.
– Proč se někteří manažeři chovají hloupě a jaké jsou příčiny tzv. funkcionální blbosti ve firmách.
– Jaká pravidla můžete v organizaci zavést, abyste snížili chybovost rozhodnutí.